Ürünlerimiz
Chief Şase Düzeltme Tezgahları
Ürünlerimiz / Bilgisayarlı Ölçme
LaserLock™
1 İkili, Yüksek Çözünürlüklü Düz Ekran Monitörler. İkincil webile etkinleştirilen monitör bir tahmin sistemi çalıştırabilirveya OEM tamir prosedürlerinize erişebilir - teknisyenlerinbölmeyi terk etmesi asla gerekmez!
2 Delik Ataşmanları ve Klipsler. Hızlı ve kolay yerleştirmeiçin 10 mm - 25 mm arasında geniş bir boyut yelpazesinesahip manyetik delik ataşmanları.
3 Cıvata Ataşmanlar ve Klipsler. 10 mm - 25 mm arasındamanyetik cıvata ataşmanlar, 10 mm - 32 mm arasında dişlicıvata ataşmanlar, 10 mm - 35 mm arasında metal klipsataşmanlar.
4 Hedefler. Aynı anda çok noktalı ölçüm için 45 adet münferitbarkotlu yansıtıcı hedef. Düzgün tasarım ve değişkenuzunluklar sayesinde çok sayıda hedef kolayca görüntülenir...büyük pikaplarda ve SUV taşıtlarda bile. Koruyucu uçkapakları sayesinde hasar görmez ve uzun ömürlü olur.
5 Hedef Uzatmaları. Kullanışlı uzatmalar mevcut hedeflerinizebağlanarak bunların uzunluğunu arttırır ve gövde altındakiengellerin çevresinde ölçme yapabilmenizi sağlar.
6 Lazerli Karoser Tarama Muhafazası. Tarayıcıkullanılmadığı zaman kolayca erişilen çekmecede güvenlesaklanarak koruma altında olur.

Kolayca tutulan sapları bulunan, Küçük ve hafif tasarımlıyeni ergonomik tarayıcı tasarımı hedeflerin engellenmesiniazaltarak ve görüş hattını iyileştirerek daha fazla sayıdareferans noktasının ölçülmesini sağlar. Çekme sistemlerineankre edilen taşıtların altına yerleştirmek için yüksekmukavemetli çelik tepsiye sahiptir.
Buradaki anahtar, önceden tanımlanan yüksek düzeyliteknoloji ürünü 45 hedefe gerçek zamanlı şekilde kilitlenenyeni tasarlanmış karoser tarayıcıdır. Yeni teknoloji, taşıtıteraziye almak gerekmediği ve teknisyenlerin böyleceher seferinde para raporları ile ilgilenebileceği anlamınagelmektedir. Bu yeni teknolojinin şirkete ait yazılımı, dahafazla hasar oluşmaması ve tamir sürecinin hızlanması içinçekme işlemi yapılmadan ÖNCE yanlış çekme kurulumlarınınbelirlenmesini sağlar. Günümüzün yüksek teknoloji ürünütaşıtlarını tamir etmek gittikçe zorlaşmaktadır. Hızlı kurulum veadım-adım açıklama yapan dahili öğretici program sayesindeşimdiye kadar olduğundan daha kaliteli tamirler yaparsınızve bunları hızla ve doğru ve karlı şekilde gerçekleştirirsiniz.
Tamirler sırasında ve sonrasında taşıt şasisinin kesin durumuhakkında rapor vermek yalnızca hasarın ölçüsü hakkında değilaynı zamanda tamirlerinizin kalitesi hakkında da tartışılmaz birkanıt sağlar.
EKİP © Tüm Hakları Saklıdır.
Mert